Årets verksamhet

Some descriptionVärmdö kommuns organisation »

Värmdö kommuns styrsystem »

Kommunfullmäktige med flera »

Överförmyndarnämnd »

Kommunstyrelse »

Utbildningsstyrelse »

Vård- och omsorgsstyrelse »

Finansieringsnämnd för utbildning »

Kultur- och fritidsnämnd »

Socialnämnd »

Finansieringsnämnd för äldreomsorg »

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd »

Samhällsplaneringsnämnd »

Koncern Värmdö kommun »

Framtidens Gustavsberg »