Anställningsförmåner

för kommunledningsgruppen och VD i bolag

 

Chefsposition

Namn

Lön dec 2014 i heltidsmått

 

Förmånsbil

 

Kommundirektör

Stellan Folkesson

112 480

 

Ja

 

Produktionschef

Pia Andersen

83 000

 

Ja

 

Samhällsbyggnadschef

Lars Öberg

80 500

 

Ja

 

Bygg- och miljöchef

Carina Molin

66 500

 

Ja

 

Kansli- och utredningschef*

Maria Larsson Ajne

78 000

 

Ja

 

Bitr kanslichef/kommunjurist

Frida Ragnarsson

56 000

 

Nej

 

Ekonomichef

Hans Ivarsson

71 000

 

Ja

 

Personalchef

Björn Larsson

70 000

 

Ja

 

Kundval- och finansieringschef

Monica Fransson

72 500

 

Ja

 

Socialchef

Ylva Sjögren

72 500

 

Ja

 

VD Värmdö bostäder AB

Björn Blomkvist

77 200

 

Ja

 

VD Porslinsmuseet

TF Kjell Lööw

38 500

 

Nej

 

VD Värmdö hamnar AB

Michael Larkner

74 000

 

Nej

 

VD Gustavsbergsbadet AB

Elisabeth Strömberg

55 000

 

Nej

* Även tf kommundirektör

 

Visstidspension

 

 

 

 

Inga visstidspensioner utbetalda 2014