Arvoden och ersättningar

till förtroendevalda med årsarvode 2014

 

Namn                                 

Uppdrag

Arvoden och Ersättningar

 

 

 

Upp-
dragets omfatt-
ning i %

Månads-
arvode
dec
2014

Års-
arvode
2014


Samman-
trädes-
ersättn
2014

Ersättn
förlorad
arbets-
inkomst

 

Aaseby, Karin

Samordnare 50%,
2:e vice ordf FU + US

70,0

32 030

384 360

3 440

 

 

Andersson Ribbing, Annika

Oppostionsråd, 2:e vice ordf KSFU, FNU, US + samordnare

100,0

55 809

669 708

0

 

 

Andersson, Torbjörn

Revisor

4,0

1 830

21 960

12 810

 

 

Bellander, Malin

1:e vice ordf US

12,0

5 491

65 892

17 300

 

 

Bergman, Anders

Kommunalråd, ordf KSFU,
1:e vice ordf KS + KSAU

58,0

32 369

388 428

7 200

 

 

Bildsten, Carl-Johan

Revisor

4,0

1 830

21 960

7 120

 

 

Björlin, Sören

Revisor

4,0

1 830

21 960

9 150

 

 

Bladholm, Marie

ordf FU 25 %   ordf KF 15 %

40,0

18 303

219 636

6 260

11 376

 

Claeson, Jösta

2:e vice ordf ÖN, 2:e vice ordf KF, 1 vice ordf VN

12,0

5 491

65 892

9 230

 

 

Danielsson, Magnus

Samordnare 12%,
2:e vice ordf PN

12,0

5 491

65 892

0

 

 

Dingertz, Elisabeth

Ordf NFÄ

25,0

11 439

137 268

19 740

 

 

Dozzi, Stefan

Kommunalråd, ordf SN

60,0

33 486

401 832

19 600

 

 

Flankör, Deshira

Ordf VOS

25,0

11 439

137 268

13 250

 

 

Fransson, Käte

2:e vice ordf FNÄ

10,0

4 576

50 336

9 460

1 647

 

Fransson, Per-Olof

1:e vice ordf BMHN

12,0

5 491

65 892

29 360

7 650

 

Frej, Peter

Kommunalråd, ordf SPN

50,0

27 905

334 860

15 010

 

 

Inkinen Juhani

Revisor

4,0

1 830

21 960

4 280

 

 

Joelsson, Filip

1:e vice ordf KFN + VOS

24,0

10 982

131 784

12 540

 

 

Lindmark, Britt

1:e vice ordf FNÄ

12,0

5 491

65 892

11 020

 

 

Ljungberg, Max

Ordf US, 1:e vice ordf KF, samordnare

60,0

27 454

329 448

8 480

2 374

 

Lönn, Lennart

Revisor

4,0

1 830

21 960

5 100

 

 

Margulies, Pär

2:e vice ordf KFN

10,0

4 576

54 912

10 540

 

 

Melin, Inger

130601-131231 Förtroendevald

3,0

1 373

16 476

29 870

 

 

Pettersson, Erik

Ordf BMHN

40,0

18 303

219 636

7 100

 

 

Pettersson, Monica

Kommunalråd

100,0

71 030

852 360

2 970

 

 

Birgitta Rynnert

2:e vice orf BMH

10,0

4 576

47 394

4 380

 

 

Sneibjerg, Fredrik

Ordf KFN, samordnare ungdom 20%

45,0

20 591

247 092

21 860

 

 

Sooman, Allan

1:e vice ordf FNU

12,0

5 491

65 892

5 570

 

 

Stork, Affi

1:e vice ordf SN

12,0

5 491

65 892

6 390

 

 

Särnbrink, Nils-Erik

2:e vice ordf SN

10,0

4 576

54 912

14 540

 

 

Ingela Thalén

Revisor

4,0

1 830

21 960

3 210

 

 

Wennberg, Sandro

2:e vice ordf KSFU + samordn 8%

20,0

9 151

109 812

11 590

10 295

 

Visteus, Ingemar

1:e vice ordf ÖN Vaxholm

5,0

2 425

29100

0

 

 

Åberg Aas, Malin

Kommunalråd, 1:e vice ordf SPN 12%

60,0

33 486

401 832

23 250

 

 

Örhammar, Clarence

Ordf ÖN, tom 141031

12,0

0

54 910

6 030

 

 

Östman, Anna-Lena

2:e vice ordf VOS

10,0

4 576

54 912

6 320

 

 

Östman, Hans

Revisor

4,0

1 830

21 960

14 990

 

 

Total summa

 

 

491 702

5 943 240

388 960

33 342

               

 

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM AB

 

Ericsson Agneta

Ordförande

12,0

5 491

65 892

0

0

 

Landqvist, Jan-Olof

2:e vice ordf

5,0

6 590

27 456

0

0

 

Lien Camilla

1:e vice ordf

5,0

2 288

27 456

3 390

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMDÖ HAMNAR AB

 

Bergman Anders

Ordförande

12,0

6 697

80 364

0

0

 

Ulfvin Björn

1:e vice ordf

5,0

2 288

27 456

8 650

0

 

Färm Gunnel

2:e vice ordf

5,0

2288

27 456

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVSBERGSBADET AB

 

Görtz Hans-Ove

Ordförande

12,0

5 491

65 892

0

0

 

Örhammar Clarence

1:e vice ordf

5,0

2 288

27 456

0

0

 

Hedberg Christer

2:e vice ordf

5,0

2 288

27 456

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMDÖ BOSTÄDER AB

 

Åberg Aas Malin

Ordförande

12,0

0

0

0

0

 

Nordberg Magnus

1:e vice ordf

5,0

3 661

43 932

0

0

 

Danielsson Magnus

2:e vice ordf

5,0

3 661

43 932

0

0