Förtroendevalda per nämnd

Nämnd, förtroendevald

Kommunalråd/oppositionsråd

 

Monica Pettersson

kommunalråd

Peter Frej

kommunalråd

Stefan Dozzi

kommunalråd

Anders Bergman

kommunalråd

Malin Åberg Aas

kommunalråd

Annika Andersson Ribbing

oppositionsråd

 

Kommunstyrelse

 

Monica Pettersson

ordförande

Anders Bergman

1:e vice ordförande tom okt

Anders Gullander

1:e vice ordförande from okt

Annika Andersson Ribbing

2:e vice ordförande

 

 

Kommunfullmäktige

 

Marie Bladholm

ordförande tom 14 okt

Lars-Erik Alversjö

ordförande from 15 okt

Max Ljungberg

1:e vice ordförande tom 14 okt

Helene Reduthe

1:e vice ordförande from 15 okt

Jösta Claeson

2:a vice ordförande tom 14 okt

Christer Hedberg

2:a vice ordförande from 15 okt

 

 

Utbildningsstyrelse

 

Max Ljungberg

ordförande

Malin Bellander

1:e vice ordförande

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

 

 

Vård- och omsorgsstyrelse

 

Deshira Flankör

ordförande

Filip Joelsson

1:e vice ordförande

Anna-Lena Östman

2:e vice ordförande

 

 

Kultur- och fritidsnämnd

 

Fredrik Sneibjerg

ordförande

Filip Joelsson

1:e vice ordförande

Pär Margulies

2:e vice ordförande

 

 

Socialnämnd

 

Stefan Dozzi

ordförande

Affi Stork

1:e vice ordförande

Nils-Erik Särnbrink

2:e vice ordförande

 

 

Finansieringnämnd för utbildning

Marie Bladholm

ordförande

Allan Sooman

1:e vice ordförande

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

 

 

Finansieringnämnd för äldreomsorg

Elisabeth Dingertz

ordförande

Britt Lindmark

1:e vice ordförande

Käte Fransson

2:e vice ordförande

 

Samhällsplaneringsnämnd

 

Peter Frej

ordförande

Malin Åberg Aas

1:e vice ordförande

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

 

 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

Erik Pettersson

ordförande

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

Johnny Tedenfors

2:e vice ordförande tom febr

Birgitta Rynnert

2:e vice ordförande from mars

 

 

Överförmyndarnämnd

 

Clarence Örhammar

ordförande tom okt

Ulf Kjelsson

ordförande from nov

Ingemar Visteus

1:e vice ordförande

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

 

 

Revisorer

 

Torbjörn Andersson

 

Carl Johan Bildsten

 

Juhani Inkinen

 

Lennart Lönn

 

Hans Östman

 

Ingela Thalén

 

 

 

Värmdö hamnar AB

 

Anders Bergman

ordförande

Björn Ulfvin

1:e vice ordförande

Gunnel Färm

2:e vice ordförande

 

 

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Agneta Ericsson

ordförande

Camilla Lien

1:e vice ordförande

Jan-Olof Lundqvist

2:e vice ordförande

 

 

Gustavsbergsbadet AB

 

Hans-Ove Görtz

ordförande

Clarence Örhammar

1:e vice ordförande tom okt

Anders Joaephson

1:e vice ordförande from nov

Christer Hedberg

2:e vice ordförande

 

 

VärmdöBostäder AB

 

Malin Åberg Aas

ordförande

Magnus Nordberg

1:e vice ordförande

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

 

 

Kommunhuset i Värmdö AB

 

Monica Pettersson

ordförande

Anders Bergman

1:e vice ordförande

Annika Andersson Ribbing

2:e vice ordförande