Andra politiska uppdrag

Uppgifter lämnade av de förtroendevalda

Namn

Andra politiska uppdrag,
utöver dem i Värmdö kommun

Huvudsaklig
sysselsättning utöver
politiska uppdraget

Reducerad
sysselsätt-
ningsgrad

Har politiska uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

Alenfalk, Lars

Ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Pensionär

Nej

Alversjö, Lars-Erik

Nämndeman

Pensionär/egenföretagare

Nej

Dozzi, Stefan

Vice i landstingsfullmäktige och suppleant i patientnämnden. Ordinarie i kyrkofullmäktige i Gustavsberg Ingarö församling 

 

 

Falkenberg, Ulf

Ledamot i Käppalas styrelse

Pensionär

Nej

Kahn, Bo

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Pensionär

Nej

Kågström Aste, Gunilla 

Ledamot Kyrkofullmäktige Värmdö Församling

Egenföretagare

Nej

Linander, Johan

ledamot i Centerpartiets partistyrelse,
vice ordförande i
Centerpartiets
Internationella Stiftelse

Egenföretagare

Ja, 5 %

Wikberger, Anette

Nämndeman Nacka tingsrätt

Arbete

 

Winther, Andrine

Förtroendeuppdrag i ideella organisationer

Arbete

Nej

Åberg Aas, Malin

Ledamot av Strukturfondspartnerskapet
i Stockholms län. Kongressombud SKL

Arbete

Nej

Öhman Moberg, Kerstin 

Kyrkofullmäktige. Nämndeman

Egenföretagare

Nej

 

Har inga uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

Aaseby, Karin

Inga

Egenföretagare

Ja, 5 %

Aldeheim, Mikael

Inga

Arbete

Nej

Arebo, Anette

Inga

Arbete

Nej

Bergman, Bill

Inga

Pensionär

Nej

Bjurkull, Birger

Inga

 

Nej

Egerblom, Kerstin

Inga

Pensionär/egenföretagare

Nej

Engberg, Andreas

Inga

Arbete

Ja, 6%

Eriksson, Kent

Inga

Arbete

Nej

Forslund, Susanne

Inga

Arbete

Ja, 1 dag i månaden

Forstadius, Marielle

Inga

Arbete

Nej

Goldberg, UllaBritt

Inga

Pensionär

Nej

Hedberg, Christer

Inga

Pensionär/egenföretagare

Nej

Hietikko, Martti

Inga

Arbete

Nej

Kronblad, Amie

Inga

Arbete

Nej

Krystek, Karolina

Inga

Arbete

Nej

Lien, Camilla

Inga

 

Nej

Lindgren, Ulrik

Inga

Arbete

Ja, 1 dag i månaden

Lindmark, Britt

Inga

 

Nej

Nygren, Linda

Inga

Student

Nej

Pettersson, Monica

Inga

Egenföretagare

Nej

Reduthe, Helene

Inga

Arbete

Nej

Skoglund, Mats

Inga

Pensionär

Nej

Sneibjerg, Fredrik

Inga

Arbete

Nej

Strömbäck, Siv

Inga

Pensionär/egenföretagare

Ja, 30 %

Sulo, Johannes

Inga

Student

Nej

Sundberg Carl Emil

Inga

Pensionär

Nej

Svenby, Christina

Inga

Pensionär/egenföretagare

Nej

Tenorio, Jorge

Inga

Arbete

Nej

Ununger, Kjell

Inga

Arbete

Nej

Wall Freyne, Jessie

Inga

Arbete

Nej

Wennberg, Sandro

Inga

Arbete/egenföretagare

Ja, 40 %

Wåhlström, Lars-Erik

Inga

Pensionär

Nej

Öhrman, Lars

Inga

Pensionär

Nej