Anställningsförmåner

för kommunledningsgruppen och VD i bolag

 

Chefsposition

 

Namn

 Lön dec 2015
i heltidsmått

 

Förmånsbil

 

Kommundirektör, VD KIVAB, VB VBAB from 2015-12-11

 

Stellan Folkesson

115 480
+ 10 000*

 

Ja

 

Sektorschef Kultur- och Utbildningssektorn

 

Pia Andersen

90 000

 

Ja

 

Sektorschef Samhällsbyggnad och tillväxtsektorn

 

Lars Öberg

89 000

 

Ja

 

Sektorschef för Omsorg och välfärdsektorn

 

Maria Larsson Ajne

88 000

 

Ja

 

Sektorschef för Administration, ledning och service

 

Frida Nilsson-Ragnarsson

78 000

 

Ja

 

Sektorschef för Ekonomi och uppföljning

 

Hans Ivarsson

80 000

 

Ja

 

VD Värmdö bostäder AB

 

Björn Blomkvist

80 000

 

Ja* t o m 2015-12-10

 

VD Värmdö hamnar AB

 

Michael Larkner

74 000

 

Nej

 

VD Gustavsbergsbadet AB

 

Elisabeth Strömberg

74 000

 

Nej

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Visstidspension politiker

 Kostnad 2015 exkl sociala avgifter

 

 

 

Visstidspensioner utbetalda 2015

 

 

59 705

 

 


* Lönetillägg VD KIVAB