Arvoden och ersättningar

till förtroendevalda med årsarvode 2015

 

Namn

Uppdrag

Arvoden och Ersättningar

 

 

 

Upp-
dragets
omfatt-
ning i %

Månads-arvode
dec
2015

Års-
arvode
2015

Samman-
trädes-
ersättn
2015

Arvode f.
förlorad
arbets-
inkomst 2015

 

Aaseby, Karin

Samo 55% 2:e vice ordf. KOFN
och UTN

 

75,0

 

35 042

 

420 504

 

36 590

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordfr KF

20,0

9 344

125 856

3 910

 

 

Andersson Ribbing, Annika

Oppostionsråd, 2:e vice ordf KS

 100,0

56 986

683 832

15 520

 

 

Andersson, Torbjörn

Revisor

8,0

3 738

44 856

 

 

 

Bellander, Malin

Ordf. TEN

30,0

14 017

168 204

40 120

 

 

Bildsten, Carl-Johan

Revisor

6,0

2 803

33 636

 

 

 

Björlin, Sören

Revisor

6,0

2 803

33 636

 

 

 

Bladholm, Marie

Ordf. UTN, 1:e vice NÄN k-råd

80,0

45 589

547 068

35 150

 

 

Claeson, Jösta

2:e vice ordf ÖFN och VN

5,0

2 336

28 032

 

 

 

Danielsson, Magnus

2:e vice ordf. TEN

10,0

4 672

56 064

7 880

 

 

Dingertz, Elisabeth

Ordf SCN

40,0

18 689

224 268

32 670

 

 

Dolk, Jan

Ordf. VON

50,0

23 361

196 236

54 440

 

 

Dozzi, Stefan

KSAU, Samo 20%

20,0

0

84 096

20 540

 

 

Falkenberg, Ulf

1:e vice ordf. TEN

10,0

7 008

84 096

14 160

 

 

Flankör, Deshira

Ordf BMHN

40,0

18 689

224 268

19 430

 

 

Fransson, Per-Olof

1:e vice ordf. BMHN

20,0

9 344

112 128

27 260

 

 

Gullander, Anders

Ordf. KSPU k-råd

70,0

39 890

478 680

18 960

 

 

Hedberg, Christer

2:e vice ordf. KF

5,0

2 336

32 608

17 120

 

 

Inkinen, Juhani

Revisor

6,0

2 803

33 636

0

 

 

Lien, Camilla

Ordf. ÖFN

20,0

9 344

112 128

18 840

 

 

Lindmark, Britt

1:e vice ordf VON

15,0

7 008

84 096

32 430

 

 

Lindström, Mikael

2:e vice ordf. VON, samo 15%

45,0

21 025

252 300

43 800

 

 

Lönn, Lennart

Revisor

6,0

0

16 818

0

 

 

Mattsson, Ola

Revisor

6,0

2 803

33 636

0

 

 

Margulies, Pär

till sept 2:e vice ordf. BMHN

10,0

0

42 048

10 710

 

 

Pettersson, Monica

Kommunalråd, KSO

100,0

72 528

870 336

12 440

 

 

Nordström, Monica

1:e vice ordf KOFN

15,0

7 008

84 096

39 680

 

 

Reduthe, Helene

1:e vice ordf KF

10,0

4 672

41 114

17 240

 

 

Birgitta Rynnert

från sept 2 vice ord BMH

10,0

4 672

60 640

0

 

 

Sneibjerg, Fredrik

Ordf KFN, 1:e vice ordf SCN & VN, Samo 15%

65,0

30 369

364 428

33 420

 

 

Sooman, Allan

1:e vice ordf UTN

20,0

9 344

112 128

42 190

 

 

Thalén, Ingela

Revisor

6,0

2 803

33 636

0

 

 

Ununger, Irene

Ordf. NÄN, Samo 20%

50,0

23 361

280 332

57 240

 

 

Wennberg, Sandro

2:e vice ordf SCN och NÄN,
samo 15%

35,0

16 353

198 572

40 480

6 450

 

Visteus, Ingemar

1:e vice ordf ÖN Vaxholm

5,0

2 473

29676

0

 

 

Total summa

 

 

513 213

6 227 688

692 220

6 450

               

KIVAB

 

Bergman, Anders

Ordförande

 

9 344

112 128

 

 

 

Total summa

 

 

9 344

112 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMDÖ HAMNAR AB

 

Ulfvin, Björn

Ordförande

10,0

4 672

56 064

 

 

 

Falkenberg, Ulf

1:e vice ordf

10,0

4 672

41 114

 

 

 

Wennberg, Sandro

2:e vice ordf

5,0

2 336

18 221

 

 

 

Färm, Gunnel

2:e vice ordf tom årsstämman

5,0

0

7 008

 

 

 

Total summa

 

0,0

11 680,0

122 407,0

 

 

     

 

 

 

 

 

GUSTAVSBERGSBADET AB

 

Stork, Affi

Ordförande

20,0

9 344

82 227

 

 

 

Reduthe, Helene

1:e vice ordf

10,0

4 672

41 114

 

 

 

Görtz, Hans-Ove

Ordförande tom årsstämman

20,0

0

29 901

 

 

 

Lindström, Mikael

2:e vice ordf

5,0

2 336

20 557

 

 

 

Hedberg, Christer

2:e vice ordf tom årsstämman

5,0

0

7 475

 

 

 

Total summa

 

 

16 352

181 274

0

0

               

VÄRMDÖBOSTÄDER AB

  Bergman Anders 1:e vice   0 37 376    
  Danielsson Magnus

2:e vice

  0 7 008
   
  Ehrnstedt Kenneth 1:e vice/2:e vice    4 762 42 858    
  Nordberg Magnus Ordf/1:e vice   0 88 768    
  Åberg Aas Malin Ordf    0 28 032    
  Total summa     4 762 204 042 0 0