Förtroendevalda per nämnd

 Nämnd, förtroendevald

 Kommunalråd/oppositionsråd

 

Monica Pettersson

kommunalråd

 

Marie Bladholm

kommunalråd

 

Anders Gullander

kommunalråd

 

Annika Andersson Ribbing

oppositionsråd

 

 

 Kommunstyrelse

 

Monica Pettersson

ordförande

 

Anders Gullander

1:e vice ordförande

 

Annika Andersson Ribbing

2:e vice ordförande

 

 

 

 Kommunfullmäktige

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Helene Reduthe

1:e vice ordförande

 

Christer Hedberg

2:a vice ordförande

 

 

 

 Utbildningsnämnd

 

Marie Bladholm

ordförande

 

Allan Sooman

1:e vice ordförande

 

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

 

 

 

 Vård- och omsorgssnämnd

 

Jan Dolk

ordförande

 

Britt Lindmark

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

 

 

 

 Kultur- och fritidsnämnd

 

Fredrik Sneibjerg

ordförande

 

Mica Nordström

1:e vice ordförande

 

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

 

 

 

 Socialnämnd

 

Elisabeth Dingertz

ordförande

 

Fredrik Sneibjerg

1:e vice ordförande

 

Sandro Wennberg

2:e vice ordförande

 

 

 

 Tekniska nämnden

 

Malin Bellander

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

 

 

 

 Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

Deshira Flankör

ordförande

 

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

 

Pär Margulies

2:e vice ordförande tom sept

 

Birgitta Rynnert

2:e vice ordförande from okt

 

 Näringslivsnämnd

 

Ina Ununger

ordförande

 

Marie Bladholm

1:e vice ordförande

 

Sandro Wennberg

2:e vice ordförande

 

 

 

 Överförmyndarnämnd

 

Camilla Lien

ordförande

 

Ingemar Visteus

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

 

 

 

  Valnämnd

 

Bo Bladholm

ordförande

 

Fredrik Sneibjerg

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

 

 

 

 Revisorer

 

Torbjörn Andersson

sammankallande

 

Carl Johan Bildsten

 

 

Ingela Thalén

  

 

Sören Björnlin

 

 

Juhani Inkinen

  

 

Ola Mattsson

 

 

Carl Lax

  

 

 

 

 Värmdö hamnar AB

 

Björn Ulfvin

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Sandro Wennberg

2:e vice ordförande

 

 

 

 Gustavsbergsbadet AB

 

Affi Stork

ordförande

 

Helene Reduthe

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

 

 

 

 VärmdöBostäder AB

 

Magnus Nordberg

ordförande tom sept

 

Jonas Nilsson

ordförande from okt

 

Anders Bergman

1:e vice ordförande tom sept

 

Kenneth Ehrnstedt

1:e vice ordförande from okt

 

Kenneth Ehrnstedt

2:e vice ordförande tom sept

 

 

 

 Kommunhuset i Värmdö AB

 

Anders Bergman

ordförande

 

Monica Pettersson

1:e vice ordförande

 

Annika Andersson Ribbing

2:e vice ordförande