Not 2 Jämförelsestörande poster

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Vinst / Förlust vid fastighetsförsäljning

23 914

10 430

23 914

10 430

Vinst / Förlust vid exploateringsfastighetsförsäljning

-60

225

-60

225

Gatukostnadsersättningar

6 852

6 852

Återbetalning AFA försäkring 2004

11 945

11 945

Summa

30 706

22 600

30 706

22 600

 

Till Noter – Kommun och koncern