Not 6 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Inkomstutjämningsbidrag

11 684

16 853

11 684

16 853

Strukturbidrag


4 193


4 193

RegleringsbidragKostnadsutjämningsbidrag

108 109

99 787

108 109

99 787

Kommunal fastighetsavgift

94 747

90 802

94 747

90 802

Kompensation för höjda sociala avgifter


3 037


3 037

Engångsmedel med anledning av flyktingsituationen

3 562

297

3 562

297

Summa

218 102

214 969

218 102

214 969

 

Till Noter – Kommun och koncern