Not 7 Avgifter i utjämningssystemen

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Avgift till LSS-utjämning

-41 265

-46 410

-41 265

-46 410

Regleringsavgift

-1 403

-1 561

-1 403

-1 561

Summa

-42 668

-47 971

-42 668

-47 971

 

Till Noter – Kommun och koncern