Not 8 Finansiella intäkter

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Räntor på utlämnade medel

2 716

4 209

96

153

Övriga finansiella intäkter

3 276

1 658

1 912

180

Summa

5 992

5 867

2 008

333

 

Till Noter – Kommun och koncern