Not 9 Finansiella kostnader

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Räntor på långfristiga lån

-27 436

-27 113

-28 378

-40 859

Basbeloppsuppräkning pensionsskuld


-321


-321

Ränta årets pensionsskuld

-1 999

-2 513

-1 999

-2 513

Övriga räntekostnader

-55

-207

-297

-541

Summa

-29 490

-30 154

-30 674

-44 234

 

Till Noter – Kommun och koncern