Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2016

2015

Kostnader – utgifter

-50 212

-50 892

Kostnader för arbetskraft

-2 771

-2 380

Övriga verksamhetskostnader

-1 520

-1 863

Interna kostnader

-4 060

-12 320

Intern räntekostnad

-952

-959

Summa 

-59 515

-68 414

 

Till Noter – Renhållning och slam