Not 6 Upplupna taxor

Tkr

2016

2015

Ackumulerad fordran/skuld

16 166

5 317

Överskott uttagna taxor

-5 356

Underskott uttagna taxor

10 849

Summa

10 810

16 166Till Noter – Renhållning och slam