Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2016

2015

Försäljningsmedel

617

66

Taxor och avgifter

74 770

76 317

Interna intäkter

25 831

23 386

Summa 

101 218

99 769

 

Till Noter – Vatten och avlopp