Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2016

2015

Kostnader – utgifter

-16 408

-17 419

Kostnader för arbetskraft

-16 378

-16 436

Övriga verksamhetskostnader

-18 091

-17 814

Interna kostnader

-6 902

-6 878

Intern räntekostnad

-20 505

-19 944

Summa 

-78 285

-78 491

 

Till Noter – Vatten och avlopp