Andra politiska uppdrag

Uppgifter lämnade av de förtroendevalda

 Namn                                                         

Andra politiska uppdrag,
utöver dem i Värmdö kommun

Huvudsaklig
sysselsättning utöver
politiska uppdraget

Reducerad
sysselsätt-
ningsgrad

 Har politiska uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

 Bladholm, Marie

Ersättare i landstingsfullmäktige och sjukvårdsstyrelsen söder

Arbete

Ja, 100%

 Joelsson, Filip

Ersättare i landstingsfullmäktige

Egenföretagare

Ja, 50%

 Lien, Camilla

Nämndeman Nacka tingsrätt

Pensionär

Nej

 Nordlund, Patrik

Nämndeman i förvaltningsrätten

Arbete

Nej

 Pettersson, Monica 

Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) och Regionala skärgårdsrådet

Egenföretagare

Nej

 Öhman Moberg, Kerstin

Kyrkofullmäktige samt nämdeman
i Nacka tingsrätt

Egenföretagare

Nej

 Östman, Anna-Lena

Nämndeman förvaltningsrätten,
Käppalaförbundet samt styrelsen

Pensionär

Nej

       

Har inga uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

 Aaseby, Karin

Inga

Egenföretagare

Ja, 100 %

 Aldeheim, Mikael

Inga

Arbete

Nej

 Bergman, Anders

Inga

Pensionär

Nej

 Bergman, Barbro

Inga

Pensionär

Nej

 Egerblom, Kerstin

Inga

Pensionär

Nej

 Ekedal-Lotoft, Julia

Inga

Arbete

Nej

 Falkenberg, Ulf

Inga

Pensionär

Nej

 Forslund, Susanne

Inga

Arbete

Ja, 1 dag i månaden

 Hietikko, Martti 

Inga

Arbete

Nej

 Josephsson, Anders

Inga

Arbete

Nej

 Paulsen, Henrik

Inga

Pensionär

Nej

 Sneibjerg, Fredrik 

Inga

Arbete

Ja, 80%
tom 5/10

 Strömbäck, Siv

Inga

Pensionär/egenföretagare

Nej

 Thorell, Hanna

Inga

Arbete

Nej

 Wikberger, Annette

Inga

Arbete

Nej

 Wåhlström, Lars-Erik

Inga

Pensionär

Nej

 Öhrman, Lars

Inga

Pensionär

Nej

 Östergren, Aino

Inga

Pensionär

Nej