Anställningsförmåner

för kommunledningsgruppen och VD i bolagen

 Chefsposition

Namn

Lön dec 2016
i heltidsmått

 

Förmånsbil

 Kommundirektör samt VD KIVAB

Stellan Folkesson

128 480

 

Ja

 Sektorschef Kultur- och utbildningssektorn

Pia Andersen

93 500

 

Ja

 Sektorschef Samhällsbyggnad- och  tillväxtsektorn

Lars Öberg

91 800

 

Ja

 Sektorschef för Omsorgs- och välfärdsektorn

Maria Larsson Ajne

90 500

 

Ja

 Sektorschef för Administration, ledning och service

Frida Nilsson

81 500

 

Ja

 Sektorschef för Ekonomi och uppföljning

Hans Ivarsson

83 000

 

Ja

 VD Värmdö bostäder AB

Anders Hörnqvist

f.n. köps VD som tjänst

 

Nej

 VD Värmdö hamnar AB

Michael Larkner

76 000

 

Ja

 VD Gustavsbergsbadet AB

Elisabeth Strömberg

74 000

 

Ja

         
         

 Visstidspension politiker

Kostnad 2016 exkl sociala avgifter

 Visstidspensioner utbetalda 2016

 

180 610