Arvoden och ersättningar

 

Namn

Uppdrag

Arvoden och Ersättningar

 

 

 

Upp-
dragets omfatt-
ning
i %

Månads-
arvode
dec
2016

Års-
arvode
2016

Samman-
trädes-
ersättn
under 2016

Arvode f.
förlorad
arbets-
inkomst 2016

 

Birgitta Rynnert [S]

2:e vice ordförande BMH

10,0

4 769

57 228

600

0

 

Ingemar Visteus [M]

1:e vice ordf Vaxholm 

5,0

2 530

30 360

0

0

 

Sören Björlin [KD]

Revisor

6,0

2 861

34 332

0

0

 

Christina Svenby [C]

1:e vice ordförande KFN 

15,0

7 153

15 690

47 200

0

 

Camilla Lien [M]

Ordförande ÖFN

20,0

9 537

114 444

27 880

0

 

Lars Alenfalk [C]

Ordförande NÄN 30% SAM20%

50,0

23 844

52 303

13 440

0

 

Juhani Inkinen [L]

Revisor

6,0

2 861

34 332

0

0

 

Jan Dolk [KD]

Ordförande VON 20% SAM

50,0

23 844

286 128

37 960

0

 

Ulf Falkenberg [L]

1:e vice ordförande SON & TEN

35,0

16 690

98 456

16 480

0

 

Ingela Thalen [S]

Revisor

6,0

2 861

34 332

0

0

 

Per-Olof Fransson [KD]

1:e  vice ordförande BMH 

20,0

9 537

114 444

36 280

0

 

Carl-Johan Bildsten [M]

Revisor

6,0

2 967

34 332

0

0

 

Christer Hedberg [S]

2:e vice ordförande KF 

5,0

2 384

28 608

20 080

0

 

Torbjörn Andersson
[Utan partitillhörighet]

Ordförande revision

8,0

3 815

45 780

0

0

 

Henrik Paulsen [S]

2:e vice ordförande VON 

10,0

4 769

48 512

34 280

0

 

Lar-Erik Alversjö [M]

Ordförande KF

20,0

9 537

114 444

0

0

 

Carl-Einar Lax [M]

Revisor

6,0

2 861

67 968

0

0

 

Jöste Claeson [S]

2:e vice ordförande  ÖFN 

5,0

2 384

28 608

720

0

 

Allan Sooman [FP]

1:e  vice ordförande UBN

20,0

9 537

114 444

50 560

0

 

Peter Frej [M]

Ordförande SCN 40%

40,0

19 075

54 763

1 240

0

 

Helene Reduthe [KD]

1:e vice ordförande KF 

10,0

4 769

57 228

3 200

0

 

Fredrik Sneibjerg [L]

1:e vice ordf KS, KSAU & KSKLUT, ordförande KSPU
& KFN 30% SAM 

100,0

55 021

440 936

20 480

0

 

Amie Kronblad  [L]

L 1:e vice ordförande VON

15,0

7 153

57 224

13 240

0

 

Karin Aaseby  [S]

S 2:e vice ordförande KFN & UTN

75,0

35 765

429 180

38 520

0

 

Marie Bladholm [M]

M M40% OFUTB 15%
1:e vice ordförande NÄN

80,0

46 531

558 372

25 880

0

 

Mikael Lindström [S]

S 2:e vice ordförande KS,
KSAU & KSKLUT

100,0

58 163

624 548

9 120

0

 

Magnus Danielsson [S]

2:e vice ordförande TEN

10,0

4 769

57 228

17 880

0

 

Sandro Vennberg [S]

2:e vice ordförande KSPU,
SAM 20%

40,0

19 783

231 330

30 120

0

 

Malin Bellander [M]

Ordförande TEN

30,0

14 306

171 672

37 360

0

 

Ola Mattsson [MP]

Revisor

6,0

2 861

34 332

0

0

 

Deshira Flankör [M]

OFBMH

40,0

19 075

228 900

15 400

0

 

Carl Kangas [S]

2:e vice ordförande NÄN 

10,0

4 769

48 512

10 320

3 286

 

Emmy Sjöblom [S]

2.e vice ordförande SON

10,0

4 769

10 461

27 440

4 811

 

Linda Nygren [S]

SAMO 10%

10,0

4 769

14 307

34 120

0

 

Monica Pettersson [M]

Ordförande KS, 1VO KIVAB

100,0

74 026

888 312

0

0

 

Anders Gullander [L]

1:e vice ordförande KS, KSAU

70,0

0

325 712

16 840

0

 

Irene Ununger [C]

Ordförande NÄN 30% SAM20%

50,0

0

235 594

40 320

0

 

Mica Nordström [C]

1:e vice ordförande KFN

15,0

0

65 530

29 520

0

 

Annika Andersson Ribbing [S]

2:e vice ordförande KS, KSAU

100,0

0

116 326

18 440

0

 

Karolina Krystek [S]

2:e vice ordförande KSPU

20,0

0

54 360

19 480

 0

 

Total summa

 

 

520 345

6 059 572

694 400

8 097

               
 

KIVAB

           
 

Anders Bergman [L]

Ordförande

20,0

9 537

114 444

0

0

 

Total summa

 

 

9 537

114 444

0

0

               
 

VÄRMDÖ HAMNAR AB

 

 

 

 

 

 

Ulf Falkenberg [L]

2:e vice ordförande

10,0

4 769

57 228

0

0

 

Björn Ulfvin [M]

Ordförande

20,0

9 537

114 444

0

0

 

Kenneth Ehrnstedt [S]

1:e vice ordförande

5,0

2384

24 333

1095

0

 

Total summa

 

0,0

16 690,0

196 005,0

1 095,0

0,0

               
 

GUSTAVSBERGSBADET AB

 

 

 

 

 

 

Affi Stork [M]

Ordförande

20,0

9 537

119 594

0

9935

 

Helene Reduthe [KD]

1:e vice ordförande

10,0

4 769

59 803

0

0

 

Mikael Lindström [S]

2:e vice ordförande

5,0

0

4 983

0

0

 

Marielle Forstadius [S]

2:e vice ordförande

5,0

2 384

25 428

0

0

 

Total summa

 

 

16 690

209 808

0

9 935

               
 

VÄRMDÖ BOSTÄDER

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Ehrnstedt [S]

Vice ordförande

10,0

4 984,0

35 845

0

0

 

Jonas Nilsson [M]

Styrelseordförande

20,0

0,0

119 390

0

0

 

Total summa

 

 

4 984

155 235

0

0