Förtroendevalda per nämnd

 

Nämnd, förtroendevald

 

 

Kommunalråd/oppositionsråd

 

 

Monica Pettersson

kommunalråd

 

Marie Bladholm

kommunalråd

 

Fredrik Sneibjerg från 5/10

kommunalråd från 5/10

 

Anders Gullander

1:e vice ordförande tom okt

 

Mikael Lindström

oppositionsråd

 

 

 

 

Kommunstyrelse

 

 

Monica Pettersson

ordförande

 

Fredrik Sneibjerg från 5/10

1:e vice ordförande from okt

 

Anders Gullander

1:e vice ordförande tom okt

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

     
 

Kommunfullmäktige

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Helene  Reduthe

1:e vice ordförande

 

Christer Hedberg

2:a vice ordförande

     
 

Utbildningsnämnd

 

 

Marie Bladholm

ordförande

 

Allan Sooman

1:e vice ordförande

 

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

     
 

Vård- och omsorgssnämnd

 

 

Jan Dolk

ordförande

 

Ami Kronblad

1:e vice ordförande från 27/4

 

Henrik Paulsen

2:e vice ordförande

     
 

Kultur- och fritidsnämnd

 

 

Fredrik Sneibjerg

ordförande

 

Christina Svenby

1:e vice ordförande

 

Karin Aaseby

2:e vice ordförande

     
 

Socialnämnd

 

 

Peter Frej

ordförande från 5/10

 

Elisabeth Dingerts

ordförande till september

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande från 26/10

 

Fredrik Sneijberg

1:e vice ordförande tom 26/10

 

Emmy Sjöblom

2:e vice ordförande från 5/10

 

Sandro Wennberg

2:e vice ordförande tom 5/10

     
 

Teknisk nämnd

 

 

Malin Bellander

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

     
 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

 

Deshira Flankör

ordförande

 

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

 

Birgitta Rynnert

2:e vice ordförande from okt

     
 

Näringslivsnämnd

 

 

Lars Alenfalk

ordförande from okt

 

Ina Ununger

ordförande tom okt

 

Marie Bladholm

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

     
 

Överförmyndarnämnd

 

 

Camilla Lien

ordförande

 

Ingemar Visteus

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

     
 

Valnämnd

 

 

Bo Bladholm

ordförande

 

Lars-Erik Wåhlström

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

     
 

Revisorer

 

 

Carl Johan Bildsten

 
 

Torbjörn Andersson

 

 

Ingela Thalén

 
 

Sören Björnlin

 

 

Juhani Inkinen

 
 

Ola Mattsson

 

 

Carl Lax

 
     
 

Värmdö hamnar AB

 

 

Björn Ulfvin

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Kenneth Ehrnstedt

2:e vice ordförande

     
 

Gustavsbergsbadet AB

 

 

Affi Stork

ordförande

 

Helene Reduthe

1:e vice ordförande 

 

Marielle Forstadius

2:e vice ordförande

     
 

VärmdöBostäder AB

 

 

Jonas Nilsson

ordförande till 2016-12-16

 

Kenneth Ernstedt

1:e vice ordförande

 

Sophia Mattsson Linnala

2:e vice ordförande

     
 

Kommunhuset i Värmdö AB

 

 

Anders Bergman

ordförande

 

Monica Pettersson

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande