Gustavsbergsprojektet

Efterfrågan på att bo i Gustavsberg är stor med närhet till både skärgård och storstad. De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg utvecklas genom Gustavsbergsprojektet till en unik boendemiljö med både kultur och skärgård. Inom projektet planeras för cirka 4000 nya bostäder, gator, parker med promenadstråk och en äventyrslek.

Some description

Projektet har delats upp i flera olika delområden och detaljplaner som är i olika faser när det gäller planering och genomförande. Följande områden ingår i Gustavsbergsprojektet; Porslinskvarteren, Seglarbyn, Stallet, Gustavsbergs hamn, Strandvik, Kvarnbergsterrassen, Gustavsbergs centrum, Stadsparken, Mariaterrassen, Vattentornsberget, Idrotts
området och Kråkberget.
Mariaterrassen är färdigbyggd och därmed avslutat. I Porslinskvarteren (f d Fabriksstaden) pågår utbyggnaden. Strandvik är i genomförandeskede och utbyggnad av parken beräknas påbörjas våren 2018. Detaljplanen för Stallet antogs i april och genomförandet pågår. För de flesta andra delområden pågår detaljplaneringen.På grund av de stora osäkerheter som råder kring tidsplaner och projektets storlek budgeteras Gustavsbergsprojektet separat. Utgifterna i projektet är till största del investeringsutgifter. Projektets 
driftredovisning, inkomster och utgifter påverkar kommunens 
resultat genom att de finansieras direkt via central finansiering.