Not 2 Jämförelsestörande poster

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Vinst / Förlust vid exploateringsfastighetsförsäljning

-60

-60

Vinst / Förlust vid fastighetsförsäljning

1 822

23 914

1 822

23 914

Gatukostnadsersättningar

6 229

6 852

6 229

6 852

Summa

8 051

30 706

8 051

30 706

 

Till Noter – Kommun och koncern