Not 7 Avgifter i utjämningssystemen

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Regleringsavgift

-408

-1 403

-408

-1 403

Avgift till LSS-utjämning                            

-34 044

-41 265

-34 044

-41 265

Summa

-34 452

-42 668

-34 452

-42 668

 

Till Noter – Kommun och koncern