Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2017

2016

Försäljningsmedel                     

 

 

Taxor och avgifter

70 732

59 250

Bidrag

1 257

1 411

Interna intäkter

1 830

1 862

Summa 

73 819

62 523

 

Till Noter – Renhållning och slam