Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2017

2016

Försäljningsmedel

154

617

Taxor och avgifter       

80 176

74 770

Bidrag intäkter

152

Interna intäkter

24 990

25 831

Summa 

105 472

101 218

 

Till Noter – Vatten och avlopp