Not 10 Förutbetalda taxor

Tkr

2017

2016

Ackumulerad skuld

901

Överskott uttagna taxor            

13 017

Summa

13 918

 

Till Noter – Vatten och avlopp