Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2017

2016

Kostnader – utgifter

-13 160

-16 408

Kostnader för arbetskraft

-18 610

-16 378

Övriga verksamhetskostnader

-26 925

-18 091

Interna kostnader

-6 461

-6 902

Intern räntekostnad

-15 515

-20 505

Summa 

-80 672

-78 285

 

Till Noter – Vatten och avlopp