Andra politiska uppdrag

Uppgifter lämnade av de förtroendevalda

 

Namn

Andra politiska uppdrag,
utöver dem i Värmdö kommun

Huvudsaklig
sysselsättning utöver
politiska uppdraget

Reducerad
sysselsätt-
ningsgrad

Har politiska uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

 

 

 

Claeson, Jösta

Ordförande i Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation

Arbete

Nej

 

Druid, Chris

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Pensionär

Nej

 

Fransson, Per-Olof

Svenska kyrkan

Egenföretagare

Nej

 

Hedberg, Christer

Ordförande i Gustavsberg-Ingarö
församlingens valnämnd

Pensionär/Egenföretagare

Nej

 

Joelsson, Filip

Ersättare i landstingsfullmäktige

Egenföretagare

Ja, 40%

 

Kjellson, Ulf

Lekmannarevisor i Värmdö församling

-

Nej

 

Kågström Aste, Gunilla

Svenska kyrkan

Egenföretagare

Nej

 

Lundqvist, Ulrika

Vice ordförande i kyrkorådet Gustavsberg/
Ingarö församling

Arbete

Nej

 

Tedenfors, Johnny

Gustavsberg-Ingarö församling

Pensionär

Nej

 

Wikberger, Anette

Tingsrätt

Arbete

Nej

 

Östergren, Aino

Kyrkofullmäktige/Ersättare
Gustavsbergs församling

Pensionär

Nej

     

Har inga uppdrag utöver dem i Värmdö kommun

 

 

 

Berg, Vera

Inga

Egenföretagare

Nej

 

Bergman, Barbro

Inga

Pensionär

Nej

 

Björk, Torbjörn

Inga

Arbete

Nej

 

Egerblom, Kerstin

Inga

Pensionär

Nej

 

Ekroth, Peter

Inga

Pensionär

Nej

 

Engberg, Andreas

Inga

Egenföretagare

Nej

 

Falkenberg, Ulf

Inga

Pensionär

Nej

 

Hertting, Anna

Inga

Arbete

Nej

 

Josephsson, Anders

Inga

Arbete

Nej

 

Kangas, Carl

Inga

Arbete

Ja, 100%
from 1/12

 

Karlsson, Per Lars Ove

Inga

Studerande

Nej

 

Lindgren, Ulrik

Inga

Arbete

Nej

 

Lindström, Mikael

Inga

 

Ja, 100%

 

Mileblom, My

Inga

Arbete

Nej

 

Paulsen, Henrik

Inga

Pensionär

Nej

 

Reduthe, Helene

Inga

Arbete

Nej

 

Skogslund, Mats

Inga

Pensionär

Nej

 

Sneibjerg, Fredrik 

Inga

Arbete

Ja, 100%

 

Strömmar, Cecilia

Inga

Egenföretagare

Nej

 

Tegelstam, Johanna

Inga

Arbete

Nej

 

Tenorio, Jorge

Inga

Egenföretagare

Nej

 

Wennberg, Sandro

Inga

Egenföretagare

Nej

 

Westerberg, Ulf

Inga

Egenföretagare

Ja, 15%

 

Öhman, Lars

Inga

Pensionär

Nej

 

Öztürk, Ali

Inga

Studerande

Nej