Anställningsförmåner

för kommunledningsgruppen och VD i bolagen

 Chefsposition

Namn

Lön dec 2017
i heltidsmått

 

Förmånsbil

 Kommundirektör samt VD KIVAB

Camilla Broo

125 000

 

Ja

 Sektorschef Kultur och Utbildningssektorn

Pia Andersen

96 500

 

Ja

 Sektorschef Samhällsbyggnad och  tillväxtsektorn

Lars Öberg

93 000

 

Ja

 Sektorschef för Omsorg och välfärdsektorn

Anne Lundkvist

f.n. köps funktionen
som tjänst

 

Nej

 Sektorschef för Administration, ledning och service

Frida Nilsson

84 500

 

Ja

 Sektorschef för Ekonomi och uppföljning

Hans Ivarsson

85 500

 

Ja

 VD Värmdö bostäder AB

Anders Hörnqvist

105 555

 

Nej

 VD Värmdö hamnar AB

Michael Larkner

78 000

 

Ja

 VD Gustavsbergsbadet AB

Elisabeth Strömberg

75 500

 

Ja

         
         

 Visstidspension politiker

Kostnad 2017 exkl sociala avgifter

 

 Visstidspensioner utbetalda 2017

 

18 170