Arvoden och ersättningar

 Namn

Uppdrag

Arvoden och Ersättningar

 

 

Upp-
dragets
omfatt-
ning
i %

 

Månads-
arvode
dec
2017

Års-
arvode
2017

 

Samman-
trädes-
ersättn
under
2017

Arvode f.
förlorad
arbets-
inkomst
2017

 

 Karin Aaseby  [S]

55% SAM t.o.m. 171130

55,00

0

435 213

30 920

0

 Lars Alenfalk [C]

SAM 20%

20,00

9 891

202 768

35 960

0

 Lars-Erik Alversjö  [M]

Ordförande KF, BMHN

60,00

29 674

340 772

0

0

 Torbjörn Andersson

Revisor Ej politisk

8,00

3 957

47 484

0

0

 Malin Bellander [M]

Ordförande TN  

30,00

14 837

178 044

36 520

0

 Carl-Johan Bildsten

Revisor

6,00

2 967

35 604

0

0

 Sören Björlin [KD]

Revisor

6,00

2 967

35 604

0

0

 Marie Bladholm [M]

Ordförande UTN,
1:e vice ordförande NÄN

80,00

48 257

579 084

30 160

0

 Jösta Claeson [S]

2:e vice ordförande ÖFN

5,00

2 473

29 676

720

0

 Claes Danielsson  [S]

2:e vice ordförande TN 

10,00

4 946

59 352

17 760

0

 Jan Dolk [KD]

Ordförande VON 20% SAM

50,00

24 728

296 736

34 080

0

 Ulf Falkenberg [L]

1:e vice ordförande SON, TN

35,00

17 310

207 720

32 880

0

 Deshira Flankör  [M]

Ordförande KS, KSAU, KSKLU,
1:e vice ordförande KSPU

100,00

76 773

921 276

0

0

 Per-Olof Fransson [KD]

1:e vice ordförande BMH

20,00

9 891

118 692

22 240

0

 Peter Frej [M]

Orförande SCN 

40,00

19 783

237 396

14 520

0

 Juhani Inkinen [L]

Revisor

6,00

2 967

20 769

0

0

 Carl Kangas [S]

 2:e vice ordförande UTN, SAM 55%

90,00

47 227

101 633

12 680

0

 Amie Kronblad  [L]

1:e vice ordförande VON

15,00

7 418

89 016

6 840

0

 Carl-Einar Lax [M]

Revisor

6,00

2 967

35 604

0

0

 Camilla Lien [M]

Ordförande ÖFN

20,00

9 891

118 692

25 480

0

 Mikael Lindström [S]

2:e vice ordförande KS,
KSAU, KSPU, KSKLUT

100,00

57 605

721 136

0

0

 Ulrika Lundqvist

2:e vice ordförande KFN 

10,00

4 946

4 946

0

0

 Linda Nygren  [S]

SAM 10%

10,00

4 946

59 352

48 920

0

 Henrik Paulsen [S]

2:e vice ordförande VON SAM 5%

15,00

7 418

61 824

26 640

0

 Helene Reduthe [KD]

1:e vice ordförande KF

10,00

4 946

59 352

6 800

0

 Birgitta Rynnert [S]

2:e vice ordförande BMHN

10,00

4 946

59 352

0

0

 Fredrik Snejbjerg [L]

1:e vice ordförande KS, KSAU, KSKLUT,
ordförande KSPU, KFN, SAM30%

100,00

57 062

684 744

0

0

 Allan Sooman 

1:e vice ordförande UBN
Saknar partitillhörighet

20,00

9 891

118 692

42 000

0

 Ulla Staaf  [S]

2:e vice ordförande SON SAM 5%

15,00

7 418

47 465

15 840

0

 Christina Svenby [C]

1:e vice ordförande KFN

15,00

7 418

89 016

42 560

0

 Ingela Thalen [S]

Revisor

6,00

2 967

35 604

0

0

 Irene Ununger [C]

Ordförande NÄN 

30,00

14 837

93 968

18 080

0

 Ingemar Visteus [M]

1:e vice ordf Vaxholm 

5,00

2 586

31 032

0

0

 Karin Voltaire [S]

2:e vice ordförande NÄN SAM 10%

20,0

9 891

9 891

4 320

0

 Total summa

 

 

 129 380

40 923

 170 303

0

             

 KIVAB

 

 

 

 

 

 

 Anders Bergman [L]

Ordförande

20,0

9 891

118 692

0

0

 Deshira Flankör  [M]

1:e vice ordförande

0,0

0

0

0

0

 Mikael Lindström [S]

2:e vice ordförande

0,0

0

0

0

0

 Total summa

 

 

9 891

  118 692

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 VÄRMDÖ HAMNAR AB

 

 

 

 

 

 Ulf Falkenberg [L]

1:e vice ordförande

10,0

4 946

59 352

0

0

 Björn Ulfvin [M]

Ordförande

20,0

9 891

118 692

0

0

 Jan Olsén [S]

2:e vice ordförande

5,0

0

2 447

2 447

0

 Total summa

 

 

14 837

180 491

2 447

0

 

 

 

 

 

 

 

 GUSTAVSBERGSBADET AB

 

 

 

 

 

 Affi Stork [M]

Ordförande

20,0

10 336

129 182

0

0

 Helene Reduthe [KD]

1:e vice ordförande

10,0

5 168

64 591

0

0

 Marielle Forstadius [S]

2:e vice ordförande

5,0

2 584

32 290

0

0

 Total summa

 

 

18 088

226 063

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 VÄRMDÖ BOSTÄDER

 

 

 

 

 

 

 Göran Jansson

Ordförande

I.U.

I.U.

113 696

0

I.U.

 Kenneth Ehrnstedt 

vice ordförande tom oktober 

I.U.

I.U.

59 246 

0

I.U.

 Carl Kangas 

vice ordförande from december

I.U.

I.U.

5 168

0

I.U.

 Kjell Ununger

 

I.U.

I.U.

0

5 680

I.U.

 Carl-Emil Sundberg

 

I.U.

I.U.

0

4 080

I.U.

 Total summa

 

 

 

118 864

9 760