Förtroendevalda per nämnd

 

Nämnd, förtroendevald

 
 

Kommunalråd/oppositionsråd

 

 

Deshira Flankör

kommunalråd

 

Marie Bladholm

kommunalråd

 

Fredrik Sneibjerg

kommunalråd

 

Mikael Lindström

oppositionsråd

 

 

 
 

Kommunstyrelse

 

 

Deshira Flankör

ordförande

 

Fredrik Sneibjerg 

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

     
 

Kommunfullmäktige

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Helene  Reduthe

1:e vice ordförande

 

Christer Hedberg

2:a vice ordförande

     
 

Utbildningsnämnd

 

 

Marie Bladholm

ordförande

 

Allan Sooman

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

     
 

Vård- och omsorgssnämnd

 

 

Jan Dolk

ordförande

 

Ami Kronblad

1:e vice ordförande

 

Henrik Paulsen

2:e vice ordförande

     
 

Kultur- och fritidsnämnd

 

 

Fredrik Sneibjerg

ordförande

 

Christina Svenby

1:e vice ordförande

 

Ulrika Lundqvist

2:e vice ordförande

     
 

Socialnämnd

 

 

Peter Frej

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Ulla Staaf

2:e vice ordförande

     
 

Teknisk nämnd

 

 

Malin Bellander

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

     
 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

 

Birgitta Rynnert

2:e vice ordförande from okt

     
 

Näringslivsnämnd

 

 

Ina Ununger

ordförande

 

Marie Bladholm

1:e vice ordförande

 

Karin Voltaire

2:e vice ordförande

     
 

Överförmyndarnämnd

 

 

Camilla Lien

ordförande

 

Ingemar Visteus

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

     
 

Valnämnd

 

 

Bo Bladholm

ordförande

 

Lars-Erik Wåhlström

1:e vice ordförande

 

Jösta Claesson

2:e vice ordförande

     
 

Revisorer

 

 

Carl Johan Bildsten

 
 

Torbjörn Andersson

 

 

Ingela Thalén

 
 

Sören Björnlin

 

 

Juhani Inkinen

 
 

Ingmar Ehn

 

 

Carl Lax

 
     
 

Värmdö hamnar AB

 

 

Björn Ulfvin

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Jan Olsén

2:e vice ordförande

     
 

Gustavsbergsbadet AB

 

 

Affi Stork

ordförande

 

Helene Reduthe

1:e vice ordförande 

 

Marielle Forstadius

2:e vice ordförande

     
 

VärmdöBostäder AB

 

 

Göran Jansson

ordförande

 

Carl Kangas

1:e vice ordförande

 

Sophia Mattsson-Linnala

2:e vice ordförande

     
 

Kommunhuset i Värmdö AB

 

 

Anders Bergman 

ordförande

 

Deshira Flankör

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande