Årets verksamhet

Some descriptionVärmdö kommuns organisation »

Värmdö kommuns styrsystem »

Nämndernas och bolagens ekonomiska utfall »

Nämndernas och bolagens investeringar »

Kommunfullmäktige »

Kommunstyrelse »

Överförmyndarnämnd »

Utbildningsnämnd »

Kultur- och fritidsnämnd »

Vård- och omsorgsnämnd »

Socialnämnd »

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd »

Näringslivsnämnd »

Teknisk nämnd »

Koncern Värmdö kommun »

Gustavsbergsbergsprojektet »