Kommunen Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse

Årets
investeringar

Årets budget

(inkl överföring
av oförbrukade
budgetmedel)

Resterande
budgetmedel

Kommunstyrelse

195 073

741 587

0

Utbildningsnämnd

14 832

18 417

3 585

Vård- och omsorgsnämnd

1 465

1 200

-265

Kultur- och fritidsnämnd

22 621

47 629

25 008

Socialnämnd

0

0

0

Näringslivsnämnd

0

0

0

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

0

0

0

Teknisk nämnd, skattefinansierad

199 195

363 672

164 477

Teknisk nämnd, VA

198 888

209 630

10 742

Teknisk nämnd, RH

1 527

62 267

60 740

Summa investeringar

633 601

1 444 402

264 287