Anställningsförmåner

för kommunledningsgruppen och VD i bolagen

 Chefsposition

Namn

Lön dec 2018
i heltidsmått

Förmånsbil

 Kommundirektör samt VD KIVAB

Camilla Broo

126 250

Ja

 Sektorschef Kultur och Utbildningssektorn

Pia Andersen

99 000

Ja

 Sektorschef Samhällsbyggnad och tillväxtsektorn

Lars Fladvald

f.n. köps funktionen
som tjänst

Nej

 Sektorschef för Omsorg och välfärdsektorn

Anne Lundkvist

 94 000

Nej

 Sektorschef för Administration, ledning och service

Frida Nilsson

86 600

Ja

 Sektorschef för Ekonomi och uppföljning

Petra Eriksson

82 000

Ja

 VD Värmdö bostäder AB

Anders Hörnqvist

105 556

Nej

 VD Värmdö hamnar AB

Michael Larkner

78 000

Ja

 VD Gustavsbergsbadet AB

Elisabeth Strömberg

80 000

Ja

 * Avser arvode i dec ex moms

 

 

 

 

 

 

 

 Visstidspension politiker

Kostnad 2018 exkl sociala avgifter

 

 Visstidspensioner utbetalda 2018*

* Utbetalningar via KPA direkt RBS Redovisning av P-utbet - summering.