Arvoden och ersättningar

 Namn

Uppdrag

 

Arvoden och ersättningar

 

 

 

Upp-dragetsomfatt-ningi %

Månads-arvodedec2018

Års-arvode2018

Samman-trädes-ersättnunder2018

Arvode f.förloradarbets-inkomst2018

 Flankör, Deshira

M, Kommunstyrelsens ordförande

100,00

78 021

936 252

3 160

0

 Snejbjerg, Fredrik

L, ,SAM 30%

100,00

57 990

695 880

1 320

0

 Lindström, Mikael

S, 2:e vice ordförande KSPU

100,00

58 542

702 504

1 440

0

 Kangas, Carl

S, 2:e vice ordförande UBN, SAM

90,00

47 995

575 940

29 240

0

 Bladholm, Marie

M, ordförande UTN, 1:e vice ordf. NÄN

80,00

49 042

588 504

26 080

0

 Frej, Peter

M,  ordförande SCN

40,00

20 104

241 248

8 560

0

 Alversjö, Lars-Erik

M, ordförande KF, Ordförande BMHN

60,00

30 156

361 872

3 720

0

 Falkenberg, Ulf

L, 1:e vice ordförande SON, VHAB

35,00

17 591

211 092

31 280

0

 Ununger, Irene

C, ordförande NÄN

30,00

15 078

180 936

21 905

0

 Lipinska, Anna

KD, 1:e vice ordförande KF

30,00

15 078

34 047

17 000

4 052

 Lipinska, Anna

KD Samordnare

20,00

10 052

59 393

 

 

 Bellander, Malin

M, ordförande TN KSAU

30,00

15 078

180 936

26 479

0

 Brännström, Rolf

KD, ordförande VON

30,00

15 078

141 052

2 560

0

 Lien, Camilla

M, ordförande ÖFN

20,00

10 052

120 624

2 480

0

 Alenfalk, Lars

C,  SAM 20%

20,00

10 052

120 624

30 240

0

 Fransson, Per-Olof

KD, 1:e vice ordförande BMH

20,00

10 052

120 624

25 440

0

 Sooman, Allan

Saknar partitillhörighet,
1:e vice ordf. UBN

20,00

10 052

120 624

21 920

0

 Voltaire, Karin

S, 2:e vice ordförande NÄN, KS, SAM

20,00

10 052

120 624

10 440

0

 Dolk, Jan

KD, ordförande VON, SAM, NN

50,00

25 130

66 473

9 200

0

 Dolk, Jan

KD, SAM, NN

20,00

10 052

11 943

23 000

0

 Svenby, Christina

C,  1:e vice ordförande KFN

15,00

7 539

90 468

23 160

0

 Paulsen, Henrik

S,  2:e vice ordförande VON, SAM 5%

15,00

7 539

90 468

32 160

0

 Staaf, Ulla

S, 2:e vice ordförande SON, SAM 5%

15,00

7 539

90 468

16 720

0

 Kronblad, Amie

L, 1:e vice ordförande VON

15,00

7 539

90 468

7 800

0

 Rynnert, Birgitta

S, 2:e vice ordförande BMH

10,00

5 026

60 312

2 960

0

 Lundqvist, Gunilla

S, 2:e vice ordförande KFN

10,00

5 026

60 312

2 560

0

 Danielsson, Claes

S, 2:e Vice ordförande TN

10,00

5 026

60 312

16 840

0

 Reduthe, Helene

KD

10,00

5 026

47 503

12 160

0

 Nygren, Linda

S, BMHN, SAM

10,00

5 026

60 312

48 440

0

 Andersson, Torbjörn

Saknar partitillhörighet, ordf. Revision

8,00

4 021

48 252

0

0

 Claeson, Jösta

S, 2:e vice ordförande ÖFN,
2 vice ordf. VN

7,00

3 518

42 216

12 560

0

 Inkinen, Juhani

L, Revisor

6,00

3 016

36 192

0

0

 Ehn, Alf

S, Revisor

6,00

3 016

31 021

0

0

 Thalén, Ingela

S, Revisor

6,00

3 016

36 192

0

0

 Lax, Carl-Einar

M, Revisor

6,00

3 016

36 192

0

0

 Bildsten, Carl-Johan

M, Revisor

6,00

3 016

36 192

0

0

 Björlin, Sören

KD, Revisor

6,00

3 016

36 192

0

0

 Visteus, Ingemar

1:e vice ordf Vaxholm

5,00

2 651

31 812

0

0

 Winther, Andrine

S, 2 vice ordförande KF

5,00

2 513

5 674

10 760

0

 Hedberg, Christer

S, 2:e vice ordförande KF, BMHN

5,00

2 513

23 752

15 600

0

 Bladholm, Bo

M, ordförande VN

3,00

1 508

18 096

11 840

0

 Wåhlström, Lars-Erik

L, 1:e vice ordförande VN

2,00

1 005

12 060

29 760

0

 Total summa

 

 

596 306

6 576 265

538 784

4 052

 

 

 

 

 

 

 

 KIVAB

 Anders Bergman [L]

Ordförande

20,0

10 052

120 624

 

 

 Deshira Flankör  [M]

1:e vice ordförande

0,0

 

 

 

 

 Mikael Lindström [S]

2:e vice ordförande

0,0

 

 

 

 

 Total summa

 

 

10 052

120 624

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 VÄRMDÖ HAMNAR AB

 Ulf Falkenberg [L]

L, 1:e vice ordförande

10,0

5 026

60 312

0

0

 Björn Ulfvin [M]

M, ordförande

20,0

10 052

120 624

0

0

 Jan Olsén [S]

S, 2:e vice ordförande

5,0

2 626

31 512

6 200

0

 Total summa

 

 

17 704

212 448

6 200

0

 

 

 

 

 

 

 

 GUSTAVSBERGSBADET AB

 Affi Stork [M]

M, ordförande

20,0

10 504

126 048

0

6 000

 Helene Reduthe [KD]

1:e vice ordförande

10,0

5 252

63 024

0

0

 Marielle Forstadius [S]

S, 2:e vice ordförande

5,0

2 626

31 512

0

0

 Total summa

 

 

18 382

220 584

0

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 VÄRMDÖ BOSTÄDER

 Göran Jansson

Ordförande

20,0

10 504

126 048

0

0

 Carl Kangas

Vice ordförande

10,0

5 252

63 024

0

0

 Total summa

 

 

15 756

189 072

0

0