Förtroendevalda per nämnd

 

Nämnd, förtroendevald

 

Kommunalråd/oppositionsråd

 

 

Deshira Flankör

kommunalråd

 

Marie Bladholm

kommunalråd

 

Filip Joelsson

kommunalråd

 

Fredrik Sneibjerg

kommunalråd

 

Carl Kangas

oppositionsråd

 

Mikael Lindström

oppositionsråd

 

 

 

 

Kommunstyrelse

 

 

Deshira Flankör

ordförande

 

Kristina Lång

1:e vice ordförande from okt.

 

Fredrik Sneibjerg    

1:e vice ordförande tom okt.

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kommunfullmäktige

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Anna Lipinska

1:e vice ordförande

 

Andrine Winther    

1:e vice ordförande from okt.

 

Jösta Claeson

2:a vice ordförande from okt.

 

Christer Hedberg   

2:e vice ordförande tom okt.

 

 

 

 

Utbildningsnämnd

 

 

Cecilia Lindberg

ordförande

 

Fredrik Sneibjerg

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Vård- och omsorgssnämnd

 

 

Rolf Brännström

ordförande

 

Amie Kronblad

1:e vice ordförande

 

Henrik Paulsen

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnd

 

 

Fredrik Snejbjerg

ordförande

 

Christina Svenby

1:e vice ordförande

 

Gunilla Lundqvist

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Socialnämnd

 

 

Peter Frej

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Ulla Staaf

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Tekniska nämnden

 

 

Malin Bellander

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Claes Danielsson

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

 

Birgitta Rynnert

2:e vice ordförande from okt

 

 

 

Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd

 

Miranda Ahlers

ordförande

 

Fredrik Zetterberg

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Överförmyndarnämnd

 

 

Camilla Lien

ordförande

 

Ingemar Visteus

1:e vice ordförande

 

Jösta Claeson

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Valnämnd

 

 

Bo Bladholm

ordförande

 

Lars-Erik Wåhlström

1:e vice ordförande

 

Jösta Claeson

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Carl Johan Bildsten

 

 

Torbjörn Andersson

ordförande

 

Ingela Thalén

 

 

Sören Björlin

 

 

Juhani Inkinen

 

 

Alf Ehn

 

 

Carl Einar Lax

 

 

 

 

 

Värmdö hamnar AB

 

 

Björn Ulfvin

ordförande

 

Ulf Falkenberg

1:e vice ordförande

 

Jan Olsén

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Gustavsbergsbadet AB

 

 

Affi Stork

ordförande

 

Helene Reduthe

1:e vice ordförande

 

Marielle Forstadius

2:e vice ordförande

 

 

 

 

VärmdöBostäder AB

 

 

Göran Jansson

ordförande

 

Carl Kangas

1:e vice ordförande

 

Sophia Mattsson Linnala (Rikshem)

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kommunhuset i Värmdö AB

 

 

Anders Bergman

ordförande

 

Deshira Flankör

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande