Ekonomisk sammanställning

Some descriptionResultaträkning »

Balansräkning »

Kassaflöde »

Driftsredovisning »

Investeringsredovisning »

Noter – Kommun och koncern »

Resultaträkning och Balansräkning
– Vatten och avlopp »

Noter – Vatten och avlopp »

Resultaträkning och Balansräkning
– Renhållning och slam »

Noter – Renhållning och slam »

Redovisningsprinciper »