Not 12 Mark, fastigheter och anläggningar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående värde

3 235 190

2 707 958

3 766 489

3 270 752

Överföring från pågående nyanläggningar

619 147

617 117

623 255

636 720

Årets inköp av fastigheter

3

3 012

3 553

10 238

Årets avskrivning

-102 424

-91 131

-118 684

-107 814

Årets återföring av nedskrivning

 

 

 

2 288

Omrubricering

2 330

 

2 330

-41 544

Årets utrangering

-12 211

-1 766

-12 318

-1 863

Årets reavinst

-22 085

 

-22 085

 

Årets försäljningsinkomster

 

 

 

 

Bokfört värde

3 719 950

3 235 190

4 242 540

3 766 489

 

 

 

 

 

Mark, fastigheter och anläggningar

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

4 554 215

3 985 864

5 300 761

4 724 861

Ackumulerade avskrivningar

-834 265

-750 674

-1 058 221

-958 372

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

3 719 950

3 235 190

4 242 540

3 766 489

Avskrivningstid (genomsnittliga)

25 år

25 år

25 år

25 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga fastigheter och anläggningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden

 

 

 

 

Mark och byggnad

279 701

218 348

2 004 034

1 672 421

 

Till Noter – Kommun och koncern