Not 16 Pågående nyanläggningar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående värde enligt tidigare fastställd balansräkning

785 380

815 623

882 408

854 147

Justering ny redovisningslagomklassificering detaljplaner

 

-23 430

 

-23 430

Justering rättelse av fel

 

-11 276

 

- 11 276

Årets investeringar

481 234

619 658

547 079

701 266

Omrubricering

 

-1 137

 

-1 137

Överföring av avslutade nyanläggningar

-637 887

-650 389

-642 085

-671 868

Bokfört värde

628 727

749 049

787 402

846 077

 

Till Noter – Kommun och koncern