Not 2 Jämförelsestörande poster

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Intäkter

 

 

 

 

Vinst vid exploateringsfastighetsförsäljning

4 227

 

4 227

 

Vinst vid fastighetsförsäljning

4 744

3 218

4 744

2 576

Gatukostnadsersättningar

49 175

1 704

49 175

1 704

Jämförelsestörande intäkter

58 146

4 922

58 146

4 280

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

Förlust vid exploateringsfastighetsförsäljning

 

 

 

 

Förlust vid fastighetsförsäljning

 

-642

 

 

Bidrag till annan kommun / Slussen

 

-63 000

 

-63 000

Jämförelsestörande kostnader

 

-63 642

 

-63 000

Summa

58 146

-58 720

58 146

-58 720

 

Till Noter – Kommun och koncern