Not 21 Avsättningar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Avsättning pensioner och löneskatt

 

 

 

 

Ingående balans pensioner

287 675

248 991

287 675

248 991

Nya förpliktelser under året

28 959

37 882

28 959

37 882

Varav

 

 

 

 

   Nyintjänad pension

20 004

31 214

20 004

31 214

   Ränte- och basbeloppsuppräkning

7 440

6 373

7 440

6 373

   Pension till efterlevande

 

1 281

 

1 281

   Övrig post

1 515

-986

1 515

-986

Förtroendevalda

12 773

14 097

12 773

14 097

Årets utbetalningar

-7 406

-6 750

-7 406

-6 750

Förändring av löneskatt

8 336

7 552

8 336

7 552

Utgående balans pensioner

330 337

301 772

330 337

301 772

Aktualiseringsgrad

97%

97%

 

 

 

 

 

 

 

Andra avsättningar

 

 

 

 

Bidrag till annan kommun / Slussen

63 000

63 000

63 000

63 000

Uppskjuten skatt

 

 

16 273

15 163

Summa Avsättningar

393 337

364 772

409 610

379 935


Andra avsättningar: Medfinansiering till Stockholms Stad för ombyggnad av Slussenterminalen, utflöde beräknas ske 2020 och framåt.

Till Noter – Kommun och koncern