Not 25 Pensionsförpliktelser

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Ingående avsättning

510 920

524 007

510 920

524 007

Nya förpliktelser under året

5 417

9 762

5 417

9 762

Varav

 

 

 

 

   Ränte- och basbeloppsuppräkning

12 950

11 747

12 950

11 747

   Aktualiering

 

-744

 

-744

   Övrig post

-7 533

-1 241

-7 533

-1 241

   Årets utbetalningar

-21 121

-20 294

-21 121

-20 294

   Förändring av löneskatt

-3 811

-2 555

-3 811

-2 555

Summa avsatt till pensioner

491 405

510 920

491 405

510 920


Till Noter – Kommun och koncern