Not 26

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående avsättning

 

 

 

 

Avskrivningar

136 219

113 909

154 390

130 551

Minskning / ökning av avsättningar

42 662

101 684

42 662

101 684

Minskning / ökning av uppskjuten skatt

 

 

1 241

254

Justering via eget kapital

-50 428

 

-50 428

 

Effekt av avskrivning på uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-118

-118

Summa avsatt till pensioner

128 342

215 482

147 747

232 371

 

Till Noter – Kommun och koncern