Not 7 Avgifter i utjämningssystemen

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Avgift till LSS-utjämning              

-65 016

-43 735

-65 016

-43 735

Summa

-65 016

-43 735

-65 016

-43 735

 

Till Noter – Kommun och koncern