Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2019

2018

Försäljningsmedel

1

 

Taxor och avgifter

80 920

72 584

Bidrag

1 375

1 443

Interna intäkter

2 660

2 491

Summa

84 956

76 519

 

Till Noter – Renhållning och slam