Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2019

2018

Kostnader - utgifter

-59 942

-53 532

Kostnader för arbetskraft

-3 140

-3 234

Övriga verksamhetskostnader

-3 220

-2 859

Interna kostnader

-15 350

-13 419

Interna räntekostnader

-513

-628

Summa

-82 165

-73 671

 

Till Noter – Renhållning och slam