Not 3 Avskrivningar

Tkr

2019

2018

Årets avskrivningar maskiner och inventarier

 -315

 -279

Årets avskrivningar bilar

 

-34

Årets avskrivningar mark, fastigheter och anläggningar

 -2 466

 -2 526

Årets avskrivningar förbättringsutgift på fastigheter ej ägda av kommunen

 -9

 -9

Summa

-2 791

-2 848

 

Till Noter – Renhållning och slam