Not 4 Anläggningstillgångar

Tkr

2019

2018

Maskiner och inventarier

 

 

Ingående värde

1 720

1 529

Justering av ingående värde

 

257

Årets aktivering

684

213

Avskrivningar

-315

-279

Bokfört värde maskiner

2 089

1 720

 

 

 

Bilar

 

 

Ingående värde

 

34

Avskrivningar

 

-34

Bokfört värde bilar

0

0

 

 

 

Mark, fastigheter och anläggningar

 

 

Ingående värde

33 296

35 356

Justering av ingående värde

 

259

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

 

 207

Avskrivningar

-2 466

-2 526

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

 30 830

 33 296

 

 

 

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 

 

Ingående värde

149

159

Avskrivningar

-9

-9

Bokfört förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 140

 149

Bokfört värde totalt anläggningstillgångar

 33 058

 35 165


Justering av ingående värde beror på felaktighet i uttagandet av beräkningsunderlag. 


Till Noter – Renhållning och slam