Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2019

2018

Försäljningsmedel

258

172

Taxor och avgifter

126 711

95 479

Bidrag intäkter

 

33

Interna intäkter

26 655

24 382

Summa

153 625

120 065

 

Till Noter – Vatten och avlopp